Pretraživanje radi procjene slobode nastupa na tržištu

U situacijama kada želite ući u novi segment tržišta u kojemu još niste prisutni, vrlo je korisno provesti barem jednu pretragu ove vrste. Korisnik treba dobro definirati tehničko područje, a pretraga se ograničava samo na važeća i potencijalna prava (patente i patentne prijave). Ovime se stvara vrlo detaljna slika područja, pa korisnik može odlučiti ima li u pojedinom polju mjesta za razvoj vlastitih proizvoda ili ne.
Pronađeni dokumenti svrstavaju se u dvije skupine: „patenti“ i „patentne prijave“.

Koristi za naručitelja:    

  • daje pregled potencijalnih i priznatih prava.
  • identificira područja u kojima postoji „mjesto za razvoj ili unaprijeđenja“.
  • identificira mogućnosti i rizike povezane s aktivnostima u određenom tehničkom području.

Osnovne karakteristike usluge:     

  • pretraživanje prema definiranom tehničkom području,
  • prosječno vrijeme isporuke izvješća: 30 dana,
  • cijena: prema stvarnim troškovima.
Ispiši stranicu