Pretraživanje radi procjene novosti izuma

Jednom kada je stvoreno neko tehničko rješenje (izum), bilo na papiru ili kao prototip, izumitelji si redovito postavljaju jedno pitanje: „Je li moj izum nov?“. Pretraživanje radi procjene novosti izuma, daje odgovor na navedeno pitanje.  
Bitno je naglasiti, kako Zavod u okviru ove usluge ne isporučuje mišljenje o patentibilnosti, niti izvješće o potpunom ispitivanju, koje je sastavni dio pokretanja postupka priznanja patenta. Umjesto mišljenja, usluga se temelji na odabiru i svrstavanju pronađenih dokumenata u odgovarajuće kategorije, čime se izumitelju pruža mogućnost procjene hoće li predmetni izum imati zapreka za priznanje u budućem postupku ili ne.
Konkretno, u izvještaju o provedenom pretraživanju navode se dokumenti koji su relevantni za novost i inventivnost predmetnog izuma i to u sljedećim kategorijama:

 • „iznimno relevantno“
 • „relevantno“
 • „samo za informaciju“

Koristi za naručitelja:    

 • osnova za procjenu patentibilnosti izuma,
 • osnova za pripremu patentne prijave,
 • osnova za pisanje širih patentnih zahtjeva,
 • osnova za opisivanje prethodnog stanja tehnike u patentnoj prijavi,
 • osnova za procjenu mogućnosti povrede prava.

Osnovne karakteristike usluge:

 • pretraživanje prema definiranoj patentnoj prijavi,
 • prosječno vrijeme isporuke izvješća: 30 dana,
 • cijena: prema stvarnim troškovima.
Ispiši stranicu