Nadgledanje žigova

S obzirom na činjenicu da su prava intelektualnog vlasništva privatna prava, stoga vlasnik žiga mora sam voditi računa da li netko (ne)namjerno imitira njegov žig. Nadgledanje, kao usluga Zavoda, uvelike može olakšati taj zadatak. O čemu se točno radi? Kako bi uvijek bili u toku s pristiglim prijavama žigova usluga nadgledanja nudi periodične informacije o novo prijavljenim žigovima. Novi žigovi, radi svoje veće ili manje sličnosti sa drugim žigovima, mogu potrošače dovesti u zabludu te time povrijediti nositeljeva prava nastala registracijom žiga. Nadgledanje, Vama kao nositelju žiga, omogućava da na vrijeme poduzmete potrebne korake kako bi obranili svoja ranije stečena prava.
Pretraživanje se provodi prema zadanim kriterijima i vremenskom učestalošću koju korisnik odredi, a rezultati nadgledanja se kontinuirano dostavljaju korisniku putem izvješća.

Koristi za naručitelja:    

  • pregled novo prijavljenih žigova,
  • pravovremena informacija o potencijalnim povrediteljima vaših prava,
  • mogućnost pravovremene reakcije ulaganjem prigovora na objavljenu prijavu žiga,
  • pravovremena informacija o novim konkurentima u određenoj djelatnosti.

Osnovne karakteristike usluge:

  • pretraživanje prema definiranom kriteriju,
  • prosječno vrijeme isporuke izvješća je do 15 dana,
  • pretraživanja se provode periodički prema odabranom vremenskom razdoblju,
  • izvješća se šalju periodički,
  • osnovna cijena: prema stvarnim troškovima.
Ispiši stranicu