Pretraživanje po posebno definiranim upitima

Iako Zavod nudi cijeli spektar posebnih vrsta pretraživanja, uvijek postoji potreba za posebnim uslugama. Svjesni činjenice da korisnici mogu imati posebne kriterije koji se ne mogu svrstati niti pod jednu uslugu, Zavod nudi mogućnost pretraživanja prema posebno definiranom upitu. Žigovi sadrže čitav niz tzv. bibliografskih podataka prema kojima je moguće pretraživati. Navedeni podaci odnose se na npr. podnositelje i/ili nositelje prava, relevantne datume (prijava, registracija, datum isteka važenja žiga i sl.), registarski broj i status žiga, zastupnika, prijenose prava na žig (licence, prodaje) i dr. Pretraživanjem po navedenim kriterijima moguće je dobiti čitav niz informacija i donijeti korisne zaključke u poslovne svrhe. Tako npr. na ovaj način možete pronaći relevantne tvrtke u određenoj djelatnosti kako bi izradili listu potencijalne konkurencije ili budućih poslovnih partnera. Također, korisno je analizirati dobivene informacije u vremenskom razdoblju kako bi se dobio bolji uvid u trendove na tržištu, tj. djelovanje konkurencije.

Koristi za naručitelja:    

  • definiranje vlastitog kriterija,
  • mogućnost analize podataka temeljem dobivenih rezultata pretraživanja,
  • mogućnost praćenja trendova na tržištu,
  • mogućnost donošenja poslovnih odluka.

Osnovne karakteristike usluge:

  • pretraživanje prema definiranom kriteriju,
  • prosječno vrijeme isporuke izvješća je do 15 dana,
  • osnovna cijena: prema stvarnim troškovima.
Ispiši stranicu