Pretraživanje internetskih domena

Pretraživanje internetskih domena koristi se kao nadopuna pretrazi žiga. Danas kada informatička pismenost ima stalnu tendenciju rasta praćenu potrebom potrošača za brzo i lako dostupnim informacijama, sve više tvrtki registrira vlastite web stranice. Iz tih razloga često dolazi do zlouporabe registracije domena radi njihove preprodaje i sl. što sa sobom nerijetko povlači i razne sporove i financijske troškove. Kako bi navedeno izbjegli, prilikom zaštite žiga, možete pokrenuti i zaštitu vlastite domene. Budući da pravna ili fizička osoba koja je vlasnik žiga ne mora nužno biti i vlasnik istovjetne domene, i obratno, ova usluga je korisna jer provjerava da li je Vama značajna domena slobodna.
Na temelju dobivenih rezultata možete odlučiti u kojem smjeru krenuti i što je potrebno poduzeti kako bi i domena bila vrijednost koju posjedujete.

Koristi za naručitelja:    

  • pregled slobodnih domena,
  • izbjegavanje financijskih troškova,
  • izbjegavanje sporova.

Osnovne karakteristike usluge:    

  • pretraživanje prema definiranom kriteriju,
  • prosječno vrijeme isporuke izvješća je do 15 dana,
  • osnovna cijena: 200 kn / 26,54 EUR1.

1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Ispiši stranicu