Raspolaganje autorskim pravom

Autor drugome ustupa odnosno za drugoga osniva pravo korištenja autorskog djela ugovorom, davanjem odobrenja ili dozvole za korištenje ili drugim pravnim poslom. Ustupanjem prava autor može drugome omogućiti korištenje djela na svaki način ili samo na određeni način, a to može biti isključivo ili neisključivo pravo korištenja te može biti ograničeno sadržajno, vremenski i prostorno.

 

 

 

Ispiši stranicu