Autorsko pravo sadrži:

  • moralna prava autora - štite osobne i duhovne veze autora s njegovim djelom
  • imovinska prava autora - štite imovinske interese autora u pogledu korištenja njegovih djela
  • druga prava autora - štite ostale interese autora u pogledu njegovog djela.
Ispiši stranicu