Održavanje registracije industrijskog dizajna

Zaštita industrijskoga dizajna traje 5 godina, računajući od datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna. Trajanje zaštite može se pravovremenim (u pravilu prije isteka važenja prethodnih 5 godina) podnošenjem zahtjeva produžavati za razdoblja od pet godina, do najduže 25 godina ukupnoga neprekidnoga trajanja zaštite.

Ispiši stranicu