Zaštita industrijskog dizajna u Europskoj uniji

Pored zaštite industrijskog dizajna pred nacionalnim uredima država članica Europske unije, moguća je i zaštita dizajna Zajednice. Na području Europske unije također se pruža i određena, vremenski i sadržajno ograničena, zaštita neregistriranih dizajna Zajednice.

Registrirani dizajn Zajednice (ili Registered Community Design, skraćeno RCD) vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije a postupak registracije takvog dizajna provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (European Union Intellectual Property Office, skraćeno EUIPO) sa sjedištem u Alicanteu u Španjolskoj. Registrirani dizajn Zajednice vrijedi u Europskoj uniji kao cjelini te nije moguće zemljopisno ograničiti opseg zaštite samo na neke od država članica.

Državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mogu dizajn Zajednice zaštititi izravno pri EUIPO-u ili koristeći Haški sustav međunarodne registracije industrijskog dizajna (potrebno je navesti da se traži zaštita u Europskoj uniji (oznaka zemlje EM)). Prijava dizajna Zajednice može se podnijeti i preko Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Od trenutka prijama Republike Hrvatske u članstvo Europske unije učinci svih prijava dizajna Zajednice i stečene zaštite dizajna Zajednice automatski su prošireni na područje Republike Hrvatske.

Ispiši stranicu