Pretraživanje žigova Europske unije (EUTM)

Od datuma prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, učinci svih prijava žigova Europske unije i registriranih žigova Europske unije (žigovi koji vrijede na cjelokupnom teritoriju Europske unije) automatski su prošireni na područje Republike Hrvatske.
Sve usluge pretraživanja baza žigova obuhvaćaju i pretraživanje žigova Europske unije (EUTM).

Ispiši stranicu