Prerade i autorske zbirke djela

Prijevodi, prilagodbe i glazbene obrade osnovne su prerade djela.

Prijevodi
i druge prerade autorskih djela koje su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera zaštićene su kao samostalna autorska djela.

Prijevodi službenih tekstova iz područja zakonodavstva, uprave i sudstva, koji su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera, također mogu biti zaštićeni kao samostalna autorska djela, osim ako su učinjeni radi službenog informiranja javnosti i kao takvi objavljeni (primjerice, zaštitu neće uživati prijevod teksta međunarodnog ugovora koji je objavljen u službenom listu „Narodne novine – Međunarodni ugovori“).

Zbirka samostalnih autorskih djela, podataka ili druge građe koja prema izboru ili rasporedu sastavnih elemenata čini originalnu intelektualnu tvorevinu individualnog karaktera (autorska zbirka), kao što je enciklopedija, zbornik, antologija, baza podataka i sl., zaštićena je kao zasebno autorsko djelo. Zaštita koju uživa autorska zbirka ne proteže se na njezin sadržaj i ne utječe na prava koja postoje na autorskim djelima i predmetima srodnih prava uvrštenim u tu zbirku.

Ispiši stranicu