Međunarodna klasifikacija za industrijski dizajn (Lokarnska klasifikacija)

Međunarodna klasifikacija za industrijski dizajn, poznata i pod nazivom Lokarnska klasifikacija, uspostavljena Sporazumom iz Locarna (1968.), međunarodna je klasifikacija koja se koristi za potrebe registracije industrijskog dizajna.

Prijava industrijskoga dizajna mora sadržavati naznaku proizvoda u kojem bi dizajn trebao biti sadržan ili na koji bi dizajn trebao biti primijenjen.

Poželjno je da prijava sadrži i naznaku razreda toga proizvoda, prema Međunarodnoj klasifikaciji za industrijski dizajn koja obuhvaća 32 razreda proizvoda.

Popis razreda i podrazreda Lokarnske klasifikacije s objašnjenjima

Popis proizvoda s pripadajućom naznakom razreda i podrazreda možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Popis proizvoda po abecednom redu

Popis proizvoda po razredima

Za pomoć pri korištenju (gore navedenih) popisa proizvoda pogledajte Uputu za korisnike.

Cjelokupni sadržaj Lokarnske klasifikacije možete pronaći i na stranicama Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI).

 

Napomena:

Svrstavanje u razrede Lokarnske klasifikacije ne utječe na opseg zaštite dizajna, već služi za potrebe objave dizajna u službenom glasilu, te za pretraživanje registara.

Ukoliko prijavitelj sam ne naznači razred prema Lokarnskoj klasifikaciji, to će tijekom postupka učiniti službenici Zavoda.

 

 

Ispiši stranicu