1.1 Uvod

Svrha Priručnika za ispitivanje žigova je pružanje podrške ispitivačima žigova i ostalim korisnicima sustava intelektualnog vlasništva u interpretaciji Zakona o žigu i implementirajućih propisa.

Svako poglavlje daje upute o postupanju u pojedinim fazama postupka. Međutim, primjena Priručnika ne smije se shvatiti doslovno. Svaki slučaj odnosno prijava žiga mora se razmatrati zasebno uzimajući u obzir sve relevantne faktore i posebno proizvode i usluge koji su predmet prijave žiga.

Iako će se Priručnik primjenjivati konzistentno, on ne pokriva sve moguće situacije. Razmatranjem pojedinih slučajeva od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo ili sudske prakse, očekuje se razvoj prakse Zavoda. Kao rezultat navedenoga, Priručnik će kontinuirano, prema potrebi, biti revidiran i ažuriran.

Ispitivač će odluku o priznanju ili preliminarnom odbijanju prijave žiga donijeti sukladno odlukama Europskog suda pravde (European Court of Justice, u daljnjem tekstu ECJ). Odluke Općeg suda EU (General Court (EU), u daljnjem tekstu GC), Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (European Union Intellectual Property Office, u daljnjem tekstu EUIPO) i drugih nacionalnih ureda, ispitivač će također uzeti u obzir, no te odluke nisu presudne u donošenju odluke o registraciji žiga. U Priručniku su citirane relevantne presude te navedeni neki od registriranih i odbijenih žigova prema odlukama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, EUIPO-a, ECJ-a, i GC-a.

Ispiši stranicu