1.2 Pravni okvir

Postupak stjecanja i zaštite prava žigom na području Republike Hrvatske propisan je Zakonom o žigu (NN br. 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011) te Pravilnikom o žigu (NN br. 117/2007, 66/2011, 125/2013).

Postupak priznanja žiga je upravni postupak koji provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. Na sva procesna pitanja koja nisu uređena Zakonom o žigu i Pravilnikom o žigu primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/2009) (u daljnjem tekstu: ZUP).

Upravne pristojbe u području prava intelektualnog vlasništva propisane su Zakonom o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (NN br. 64/2000, 160/2004, 62/2008, 30/2009, 49/2011). Naknade za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga propisane su Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN br. 109/2011, 96/2013).

Zastupanje u području prava industrijskog vlasništva regulirano je Zakonom o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (NN br. 54/2005, 49/2011, 54/2013) (u daljnjem tekstu Zakon o zastupanju).

Republika Hrvatska članica je Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova („NN –Međunarodni ugovori“ br. 12/2008) i Madridskog protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova („NN – Međunarodni ugovori“ br. 13/2003, 18/2003, 12/2008), koji omogućavaju podnošenje zahtjeva za međunarodnu registraciju žigova putem Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (World Intellectual Property Organization-WIPO) na osnovu prijave/registracije žiga u Republici Hrvatskoj, te podnošenje zahtjeva za proširenje zaštite na Republiku Hrvatsku međunarodno registriranih žigova. Postupak vezan za prosljeđivanje prijave za međunarodnu registraciju nije obuhvaćen ovim Priručnikom te će biti uvršten naknadno. Zahtjevi za proširenje zaštite međunarodnih registracija na Republiku Hrvatsku ispitivat će se u odnosu na apsolutne i relativne razloge za odbijanje jednako kao i žigovi prijavljeni u nacionalnom postupku.

Ispiši stranicu