Postupak zaštite patenta u Hrvatskoj

Postupak zaštite započinje podnošenjem prijave patenta Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a provodi se u skladu sa Zakonom o patentu i Pravilnikom o patentu.

Zaštitu izuma patentom u Republici Hrvatskoj moguće je ostvariti nacionalnim putem, u kojem slučaju odluku o priznanju donosi Zavod, odnosno regionalnim putem, kada odluku o priznanju donosi Europski patentni ured, a Zavod tako priznati patent upisuje u Registar patenata Republike Hrvatske, nakon čega je on jednakopravan patentu ostvarenom nacionalnim putem.

Postupak se provodi u dvije osnovne faze - ispitivanjem sadržaja prijave patenta do objave prijave u službenom glasilu Zavoda i ispitivanjem nakon objave.

Do objave se formalno provjerava patentna prijava, te se pretražuju nacionalne i međunarodne baze podataka koji čine stanje tehnike, odnosno izrađuje se prethodno mišljenje o patentibilnosti ako to zatraži podnositelj. Nakon objave, podnositelj mora podnijeti zahtjev za potpuno ispitivanje, koje može rezultirati rješenjem o priznanju patenta ili odbijanju zahtjeva za priznanje patenta.

Patentna zaštita traje najviše 20 godina od datuma podnošenja prijave patenta. Za održavanje patenta u vrijednosti obavezno je plaćati propisane godišnje naknade troškova održavanja. U protivnom, zaštita će prestati i prije isteka mogućeg 20-godišnjeg trajanja, neposredno po isteku propisanih rokova za godišnje plaćanje troškova. Za izume iz specifičnih područja tehnike (lijekovi ili sredstva za zaštitu bilja) moguće je zaštitu patentom produžiti tzv. svjedodžbom o dodatnoj zaštiti.
 

Ispiši stranicu