Održavanje žiga

Žig predstavlja privatno pravo njegovog nositelja, te je stoga odgovornost održavanja žiga u vrijednosti, te praćenje eventualnih povreda na tržištu i poduzimanje odgovarajućih pravnih radnji sa svrhom sprečavanja povrede stvar samog nositelja žiga.

Vrijednost žiga može prestati na više načina:

  • Neproduljenjem vrijednosti po istjecanju perioda zaštite
    Nositelj žiga treba sam voditi računa o istjecanju perioda zaštite, te podnijeti zahtjev za produljenje vrijednosti prije istjecanja tog perioda. Zahtjev za produljenje vrijednosti može se podnijeti i u dodatnom roku od šest mjeseci, ali tada uz plaćanje dvostrukog iznosa naknade troškova.

  • Opozivom
    Nositelj je dužan žig upotrebljavati, te brinuti da žig ne dovodi javnost u zabludu ili u trgovini postane uobičajen naziv za proizvode i/ili usluge za koje je registriran.
    Zainteresirana osoba može Zavodu podnijeti zahtjev za opoziv žiga, a nositelj je u tom slučaju dužan dokazati stvarnu uporabu žiga u odnosu na proizvode i/ili usluge za koje je registriran, ili opravdati navedene razloge za opoziv.

  • Odricanjem
    Nositelj žiga može se pisanom izjavom u bilo kojem trenutku trajanja zaštite odreći žiga za dio ili u odnosu na sve proizvode i/ili usluge za koje je registriran.

  • Proglašenjem ništavim rješenja o registraciji
    Žig koji nije bio registriran u skladu sa zakonskim odredbama može biti poništen u posebnom postupku, koji se pokreće po službenoj dužnosti, na prijedlog ovlaštenog državnog tijela ili zainteresirane osobe.

 

Ispiši stranicu