Zaštita žiga u Europskoj uniji

Pored zaštite žiga pred nacionalnim uredima država članica Europske unije, moguća je i zaštita žiga Europske unije. Žig Europske unije (ili European Union Trade Mark, skraćeno EUTM) vrijedi u svim državama članicama Europske unije, a postupak registracije takvog žiga provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (European Union Intellectual Property Office, skraćeno EUIPO) sa sjedištem u Alicanteu u Španjolskoj. Žig Europske unije vrijedi u Europskoj uniji kao cjelini te nije moguće zemljopisno ograničiti opseg zaštite samo na neke od država članica.

Državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mogu žig Europske unije zaštititi izravno pri EUIPO-u ili koristeći Madridski sustav međunarodne registracije žigova (potrebno je navesti da se traži zaštita u Europskoj uniji (oznaka zemlje EM)).

Od trenutka prijama Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, učinci svih prijava žigova Europske unije i registriranih žigova Europske unije automatski su prošireni na područje Republike Hrvatske.

Pored informacija na internetskim stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, više o podnošenju prijave žiga Europske unije i troškovima može se naći na internetskim stranicama EUIPO-a.
 

Ispiši stranicu