Obrasci i publikacije

Obrasci (vrijede od 03. svibnja 2017.)

 

Uputa za izradu prijave
  (112 KB)  

 Obrazac prijave za registraciju žiga - Obrazac Ž-1
  (273 KB)      (87 KB)  

Primjerak ispunjenog obrasca Ž-1 za registraciju verbalnog žiga
  (175 KB)  

Primjerak ispunjenog obrasca Ž-1 za registraciju figurativnog žiga
  (183 KB)  

Zahtjev za upis promjene u registar (ŽIGOVI) - Obrazac Ž-2
  (196 KB)      (53 KB)  

Zahtjev za produženje registracije žiga - Obrazac Ž-3
  (195 KB)      (54 KB)  

Zahtjev za pretraživanje žigova
  (1.104 KB)   

Obrazac prijave za registraciju žiga (Pretvaranje prijave žiga Europske unije / žiga Europske unije) - Obrazac EŽ-1
   (117 KB)       (89 KB) 

Zahtjev za podnošenje prijave za međunarodnu registraciju žiga - Obrazac MŽ-1
   (216 KB)     (222 KB)

Zahtjev za transformaciju međunarodnog žiga u nacionalnu prijavu - Obrazac T-1
  (135 KB)   (121 KB)  

Zahtjev za zamjenu nacionalne registracije žiga međunarodnom registracijom - Obrazac R-1
     (96 KB)      (69 KB) 

Obrazac kojim se traži starije pravo iz ranijeg žiga registriranog u zemlji članici EZ-e
  (74 KB)   (1.669 KB)  

Izjava o namjeri uporabe žiga (pri designaciji SAD)
  (34 KB)   (1.666 KB)

 

Službena izdanja

Nicanska klasifikacija (11. izdanje, verzija 11-2018)

Priručnik za ispitivanje žigova

   

Informativna i promotivna izdanja

Brošura "Što je žig?"

Pretraživanje žigova - Letak

Brošura CETMOS

Ispiši stranicu