Obrasci i publikacije

Obrasci (vrijede od 28.12.2021.)

Uputa za izradu prijave PDF 397 KB    
Obrazac prijave za registraciju žiga - Obrazac Ž-1 PDF 115 KB Word Document 45 KB
Zahtjev za upis promjene u registar (ŽIGOVI) - Obrazac Ž-2 PDF 87 KB Word Document 77 KB
Zahtjev za produljenje registracije žiga - Obrazac Ž-3 PDF 70 KB Word Document 80 KB
Zahtjev za pretraživanje žigova PDF 1.104 KB    
Obrazac prigovora na registraciju žiga - Obrazac PR-1 PDF 97 KB Word Document 39 KB
Obrazac zahtjeva za opoziv žiga - Obrazac OP-1 PDF 73 KB Word Document 35 KB
Obrazac prijedloga za proglašenje žiga ništavim - Obrazac NI-1 PDF 100 KB Word Document 40 KB
Obrazac prijave za registraciju žiga (pretvaranje prijave žiga europske unije / žiga europske unije) - Obrazac EŽ-1 PDF 98 KB Word Document 43 KB
Zahtjev za podnošenje prijave za međunarodnu registraciju žiga - Obrazac MŽ-1 PDF 142 KB Word Document 49 KB
WIPO aplikacija MAA kao pomoć u ispunjavanju međunarodne prijave korištenjem WIPO obrasca MM2
Zahtjev za teritorijalno proširenje nakon međunarodne registracije žiga - Obrazac MŽ-2 PDF 131 KB Word Document 42 KB
Zahtjev za upis promjene u međunarodnom registru - Obrazac MŽ-3 PDF 89 KB Word Document 59 KB
Obrazac prijave za registraciju žiga (transformacija međunarodno registriranog žiga) - Obrazac T-1 PDF 93 KB Word Document 44 KB
Obrazac zahtjeva za zamjenu nacionalne registracije žiga međunarodnom registracijom - Obrazac R-1 PDF 83 KB Word Document 37 KB
Obrazac kojim se traži starije pravo iz ranijeg žiga registriranog u zemlji članici EZ-e PDF 1.926 KB Word Document 1.669 KB
Izjava o namjeri uporabe žiga (pri designaciji SAD) PDF 34 KB Word Document 1.666 KB
         

Publikacije - Službena izdanja

       
Nicanska klasifikacija (11. izdanje, verzija 11-2020) PDF 5.981 KB    
Priručnik za ispitivanje žigova (Napomena: Priručnik je primjenjiv na postupke koji nisu dovršeni do stupanja na snagu novog Zakona o žigu (NN br. 14/19)        
         

Publikacije - Informativna i promotivna izdanja

       
Brošura "Što je žig?" PDF 130 KB    
Pretraživanje žigova - Letak PDF 125 KB    
Brošura "Stvaranje žiga - Uvod u žigove i brandove za mala i srednja poduzeća" PDF 1.050 KB    

 

Ispiši stranicu