O Madridskom sustavu

Madridski sustav za međunarodnu registraciju žigova omogućuje prijaviteljima iz zemalja članica sustava stjecanje i održavanje žiga u zemljama članicama koje prijavitelj odabere, na temelju:

  • jednog postupka pred Uredom zemlje podrijetla i Međunarodnim uredom

  • jedne prijave

  • jednog popisa proizvoda i/ili usluga na francuskom ili engleskom jeziku

  • plaćanja jedne pristojbe za registraciju

  • jednog zahtjeva za upis promjena ili produženje vrijednosti.

Madridskim sustavom obuhvaćeno je za sada ukupno 97 zemalja, koje su potpisnice Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i/ili Protokola uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova.

Međunarodna registracija mora se izvršiti na temelju i u opsegu registriranog žiga (za zemlje potpisnice samo Sporazuma) ili podnesene prijave žiga (za zemlje potpisnice Sporazuma i  Protokola) u zemlji podrijetla, a međunarodni žig je ovisan o sudbini osnovne prijave ili registracije tijekom perioda od 5 godina.

Ispiši stranicu