Međunarodna prijava patenta (PCT)

Ugovor o suradnji na području patenata (Patent Cooperation Treaty – PCT) omogućava podnošenje jedne patentne prijave sa istovremenim učinkom u više zemalja umjesto podnošenja nekoliko odvojenih nacionalnih i/ili regionalnih patentnih prijava. Važno je uočiti da PCT ne eliminira nužnost vođenja postupka pri nacionalnim i/ili regionalnim uredima u nacionalnoj fazi postupka, nego samo olakšava postupak podnošenja prijave. Odluku o dodjeli patenta donosi svaki od nacionalnih i/ili regionalnih ureda u nacionalnoj i/ili regionalnoj fazi postupka koja se obavlja prema pravnim propisima dotične zemlje ili regionalne organizacije.

Republika Hrvatska je punopravni član Ugovora o suradnji na području patenata, te prijavitelji iz Hrvatske mogu podnijeti takvu međunarodnu prijavu putem Zavoda ili direktno nadležnom Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo(WIPO/OMPI). 

Ispiši stranicu