Postupak međunarodne prijave patenta (PCT)

Na temelju Ugovora o suradnji na području patenata (dalje: PCT) i Izmjena članka 22. PCT-a svaka osoba koja ima prebivalište/sjedište u državi ugovornici ili je državljanin te države može podnijeti međunarodnu prijavu te jednom međunarodnom prijavom zahtijevati međunarodno pretraživanje i međunarodno prethodno ispitivanje, i time odgoditi postupak traženja zaštite u pojedinim nacionalnim i/ili regionalnim uredima za najviše 30 mjeseci računajući od datuma prvenstva ili međunarodnog datuma podnošenja.
Sastavni dio Ugovora o suradnji na području patenata su Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata sa izmjenama i dopunama (neslužbeni pročišćeni tekst) i Administrativne upute (samo na engleskom jeziku).

Postupak prema PCT-u (vremenski prikaz) sastoji se od međunarodne faze postupka i ulaska u nacionalnu fazu postupka. Međunarodna faza počinje podnošenjem međunarodne prijave, a nacionalna i/ili regionalna faza počinje pojedinačnim podnošenjem međunarodne prijave pojedinim nacionalnim i/ili regionalnim uredima, te završava (u povoljnom slučaju za podnositelja) dodjelom patentnih prava u svakom pojedinačnom nacionalnom i/ili regionalnom patentnom uredu. Međunarodna faza postupka traje najviše 30 mjeseci računajući od datuma prvenstva ili od datuma međunarodnog podnošenja. Postupci koji se odvijaju tijekom međunarodne faze pružaju podnositelju više vremena i bolju osnovu za odluku o nastavku postupka pri pojedinim nacionalnim i/ili regionalnim uredima, a mogu se podijeliti na:

  • ispitivanje međunarodne prijave s obzirom na formalne uvjete,
  • međunarodno pretraživanje stanja tehnike i pisano mišljenje o patentibilnosti,
  • međunarodna objava prijave, i

po izboru i na zahtjev podnositelja

  • međunarodno prethodno ispitivanje na novost, inventivnost i industrijsku primjenljivost.

 

 

Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje (ISA- International Searching Authority), istovremeno s Izvješćem o međunarodnom pretraživanju (ISR – International Search Report) izrađuje i detaljno pisano mišljenje (WO - Written Opinion) koje šalje prijavitelju. Nakon primitka Izvješća o međunarodnom pretraživanju i pisanog mišljenja, prijavitelj može Međunarodnom uredu podnijeti komentare. Ako prijavitelj ne podnese zahtjev (Demand) za međunarodno prethodno ispitivanje, Međunarodni ured na temelju pisanog mišljenja od strane ISA izrađuje Međunarodno prethodno izvješće o patentibilnosti (IPRP – International Preliminary Report on Patentability). To izvješće zajedno s komentarima od strane prijavitelja se šalje naznačenim uredima i dostupno je za javnost nakon isteka 30 mjeseci od datuma prvenstva. U slučaju da podnositelj zatraži Međunarodno prethodno ispitivanje (podnošenjem Demand-a), u pravilu pisano mišljenje od strane ISA postaje temelj za Međunarodno prethodno ispitivanje. Demand se podnosi prije isteka roka od tri mjeseca računajući od datuma prosljeđivanja podnositelju prijave izvješća o međunarodnom pretraživanju i pisanog mišljenja ili 22 mjeseca od datuma prvenstva. Za države koje prema članku 22. PCT Ugovora ne primjenjuju za ulazak u nacionalnu fazu postupka rok od 30 mjeseci već 20 mjeseci i nadalje je potrebno podnijeti Demand prije isteka roka od 19 mjeseci od datuma prava prvenstva. Prilikom podnošenja Demand-a prijavitelj bi također trebao podnijeti izmjene i/ili argumente. Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje (IPEA – International Preliminary Examination Authority) nakon postupka međunarodnog ispitivanja ustanovljava Međunarodno prethodno izvješće o patentibilnosti (nekadašnje Međunarodno prethodno izvješće o ispitivanju – International Preliminary Examination Report, IPER) i šalje ga prijavitelju i izabranim uredima. Ono je također dostupno za javnost nakon isteka 30 mjeseci od datuma prvenstva.

Ukoliko je u Izvješću o međunarodnom prethodnom ispitivanju utvrđeno da predloženi izum ispunjava uvjete u pogledu novosti, inventivnosti i industrijske primjenjivosti, postoji velika mogućnost dodjele patenta u postupku pred pojedinačnim nacionalnim i/ili regionalnim uredima.

Na temelju izvještaja o međunarodnom pretraživanju i pisanom mišljenju o patentibilnosti te na temelju izvještaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju, koji čine osnovu za procjenu može li se dobiti patent ili ne, podnositelj odlučuje da li se isplati ulazak u nacionalnu fazu postupka (plaćanje troškova/davanja pojedinačnim nacionalnim uredima, troškovi prevođenja patentne prijave i troškovi patentnih zastupnika koji ga moraju zastupati pri nacionalnim uredima).

   

Ispiši stranicu