Podnošenje međunarodne prijave (PCT)

Međunarodna PCT prijava se može podnijeti ili prijamnom uredu Zavoda ili direktno nadležnom Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo(WIPO/OMPI).

Međunarodna prijava se podnosi na engleskom ili hrvatskom jeziku u jednom primjerku i sadrži: Zahtjev ("Request" - obrazac PCT/RO/101) za podnošenje međunarodne prijave, opis izuma, patentne zahtjeve, sažetak i crteže (ako ih prijava ima). Ako je međunarodna prijava podnesena na hrvatskom jeziku, podnositelj je obvezan Prijamnom uredu dostaviti prijevod međunarodne prijave na engleski jezik u roku od mjesec dana od međunarodnog datuma podnošenja.

Zahtjev za međunarodno prethodno ispitivanje ("Demand" - obrazac PCT/IPEA/401) se podnosi zasebno od međunarodne prijave. Manipulativna pristojba i pristojba za međunarodno prethodno ispitivanje plaća se neposredno na jedan od bankovnih računa Europskog patentnog ureda korištenjem obrasca EPO Form1010. Zahtjev za prethodno ispitivanje -obrazac PCT/IPEA/401 - podnosi se ili Prijamnom uredu DZIV-a ili direktno Ovlaštenoj ustanovi za međunarodno prethodno ispitivanje (Europskom patentnom uredu).
Na internet stranici, na adresi nalaze se svi PCT potrebni obrasci vezani uz podnošenje PCT prijave u formatu koje je moguće popuniti (editable PDF).

Datum zaprimanja međunarodne prijave

Podnositeljima međunarodnih prijava posebno se skreće pažnja da se, sukladno Administrativnim uputama prema Ugovoru o suradnji na području patenata (Odjeljak 308) datumom zaprimanja međunarodne prijave smatra datum stvarnog primitka prijave u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a ne dan predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga preporučene pošiljke-prijave.

Ispiši stranicu