Međunarodna klasifikacija figurativnih elemenata žigova (Bečka klasifikacija)

Za potrebe pretraživanja na sličnost figurativni elementi znakova klasificiraju se prema "Međunarodnoj klasifikaciji figurativnih elemenata" koja je poznata i pod nazivom Bečka klasifikacija.

Ova klasifikacija provodi se za potrebe pretraživanja žigova , i ne utječe na opseg zaštite. Klasifikaciju vrši Zavod.

Klasifikacija se može naći na internetskim stranicama Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI).

Ispiši stranicu