Tko može prijaviti žig?

Žig može prijaviti svaka fizička ili pravna osoba.

Strane osobe u postupku pred Zavodom obavezno moraju zastupati zastupnici u području prava industrijskog vlasništva, a domaće osobe mogu postupak voditi ili same ili putem zastupnika u području industrijskog vlasništva, koji vode cijeli postupak u ime i za račun svojih stranaka.

Ispiši stranicu