Pretražite prije podnošenja prijave!

U postupku registracije, pri ispitivanju prijave žiga od strane ovlaštenog tijela u kojem se po službenoj dužnosti ne ispituje moguće postojanje ranijih prava, nositelji ranijih prava mogu podnijeti prigovor, te tako spriječiti priznanje žiga. U slučaju podnošenja opravdanog  prigovora neće se registrirati znak koji je sličan nekom ranijem žigu ili je u sukobu s nekim drugim ranijim pravom.

Kako biste u postupku registracije žiga ili stavljanjem proizvoda obilježenog žigom na tržište izbjegli mogućnost konflikta s nekim ranijim (već registriranim) žigom, korisno je prije toga izvršiti pretraživanje baza podataka prijavljenih i registriranih žigova radi pronalaženja postoje li već identični ili slični žigovi.

Pravovremeno saznanje o mogućim zaprekama za priznanje žiga ili konfliktu na tržištu omogućuje i pravovremeno poduzimanje primjerenih pravnih radnji ili poslovnih poteza.

Usluge pretraživanja u odnosu na ranije žigove Zavod pruža uz naplatu.

Baze podataka s podacima iz Registra Zavoda, dostupne su besplatno, u slučaju da ih želite i znate samostalno koristiti.

Ispiši stranicu