4.2.5 Javni interes i moralna načela (čl. 5. st. 1. t. 6. Zakona)

Zavod neće registrirati znak ako je protivan javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima. Pri ispitivanju ovog apsolutnog razloga ispitivač će utvrditi da li se radi o znakovima koji sadrže uvredljive riječi ili slike, kao što su psovke, rasistički konotirani ili blasfemični znakovi odnosno znakovima koji potiču na konzumaciju i promoviranje droge ili pozivaju na kriminalne radnje. Ispitivač će u obzir uzeti je li značenje ovakvog znaka direktno i jasno izraženo te direktno krši temeljne norme društva. Znakove 'lošeg ukusa' koji ne vrijeđaju javnost Zavod neće odbiti.

Ispitivač će u obzir uzeti znak kao takav, a ne ponašanje prijavitelja odnosno način na koji će ga on koristiti. Iz tog razloga neće se odbiti prijava žiga u zloj vjeri, znak podnositelja koji nije registriran za tu djelatnost ili koristi kao dio znaka npr. BIO, a ne radi se o biološkom proizvodu.

Imena vođa država i vjerskih poglavara bit će odbijena ako ispitivač utvrdi da je korištenje u sukobu s društvenim normama.

Pri ocjeni da li je neki znak protivan javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima, ispitivač će u obzir uzeti promjenjivost ovih kriterija, u vezi s promjenama svijesti javnosti o tome što je moralno.

Ispiši stranicu