4.2.10 Oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla
(čl. 5. st. 1. t. 11. Zakona)

Zavod neće registrirati znakove za poljoprivredne i prehrambene proizvode ili nepoljoprivredne proizvode i usluge koji sadržavaju ili se sastoje od oznaka izvornosti ili zemljopisnih oznaka koje su registrirane od nadležnih tijela i služe označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ili označavanju nepoljoprivrednih proizvoda i usluga ako nisu tog zemljopisnog podrijetla.

Za odbijanje prema ovom apsolutnom razlogu ispitivač primjenjuje ista pravila postupanja navedena u točki 4.2.8.

Provjeravaju se nacionalne liste zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla za poljoprivredne i prehrambene proizvode (oznake registrirane pri Ministarstvu poljoprivrede), kao i lista zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla nepoljoprivrednih proizvoda (oznake registrirane pri Zavodu). Od 1. srpnja 2013. godine provjeravaju se zaštićene oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih prehrambenih proizvoda Europske unije (baza podataka ''DOOR'')

Ispitivanje prikladnosti znaka za registraciju koji u sebi sadrži zaštićenu oznaku izvornosti ili zemljopisnu oznaku iz ove točke primjenjuje se praksa jednaka onoj navedenoj u točki 4.2.8. za zaštićene oznake za vina i jaka alkoholna pića odnosno proizvodi moraju biti ograničeni na područje na koje se odnosi takva zemljopisna oznaka. Ako ispitivač u ovakvom slučaju utvrdi da prijavljeni proizvodi (prehrambeni ili neprehrambeni proizvodi) nisu ograničeni na područje obuhvaćeno zaštićenom zemljopisnom oznakom ili oznakom izvornosti, Zavod će preliminarno odbiti prijavu žiga.

Ispiši stranicu