4.2.8 Oznake zemljopisnog podrijetla za vina i jaka alkoholna pića (čl. 5. st. 1. t. 9. Zakona).

Zavod neće registrirati znakove za vina koji sadržavaju ili se sastoje od zemljopisnih oznaka koje služe za označavanje vina i znakove za jaka alkoholna pića koji sadržavaju ili se sastoje od zemljopisnih oznaka koje služe za označavanje jakih alkoholnih pića, u odnosu na vina ili jaka alkoholna pića koja nisu toga zemljopisnog podrijetla.

Za odbijanje prema ovom apsolutnom razlogu nije potrebno utvrditi da se znak sastoji isključivo od oznake zemljopisnog podrijetla, već može sadržavati dodatne razlikovne elemente.

Pri ispitivanju ovog razloga ispitivač će utvrditi radi li se o nacionalnim oznakama zemljopisnog podrijetla za vina ili jaka alkoholna pića zaštićenima pri Ministarstvu poljoprivrede, konzultiranjem sljedećih propisa:

Vina

Jaka alkoholna pića

Od 1.srpnja 2013. godine odnosno od datuma prijama RH u članstvo Europske unije provjeravaju se i liste zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla za vina (baza podataka ''e-bacchus'') i jaka alkoholna pića Europske unije (baza podataka 'e-spirits').

U slučaju da prijavljeni znak sadrži zaštićenu zemljopisnu oznaku, proizvodi za koje se traži registracija moraju biti ograničeni na područje na koje se odnosi takva zemljopisna oznaka. Npr. ako znak sadrži zemljopisnu oznaku Plešivica, a prijavljeni proizvodi su vina iz razreda 33 Nicanske klasifikacije, podnositelj mora ograničiti prijavljene proizvode na vina vinogorja Plešivica. Ako ispitivač u ovakvom slučaju utvrdi da prijavljeni proizvodi (vino ili jako alkoholno piće) nisu ograničeni na područje obuhvaćeno zemljopisnom oznakom, Zavod će preliminarno odbiti prijavu žiga.

Ispiši stranicu