4.2.6 Zabluda (čl. 5. st. 1. t. 7. Zakona)

Znak ne može biti registriran kao žig ako može javnost dovesti u zabludu, primjerice u odnosu na vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga.

Pri utvrđivanju ovog apsolutnog razloga za odbijanje ispitivač ne mora utvrditi da se znak sastoji 'isključivo' od pojmova koji mogu dovesti u zabludu. Znak koji uz ovakav pojam sadrži i dodatne razlikovne elemente, Zavod će odbiti na temelju ovog apsolutnog razloga.

Ispitivač mora utvrditi da li se radi o realnoj zabludi koja je relevantna za kupnju odnosno da li će potrošač očekivati određenu karakteristiku proizvoda koja je odlučna za njegovu odluku o kupnji, a proizvod i/ili usluga je nemaju iz čega proizlazi potrošačeva zabluda. Npr. ukoliko iz znaka proizlazi da se proizvod sastoji od nekog određenog materijala što će bitno utjecati na kvalitetu proizvoda i na odluku o kupnji proizvođača, a proizvod nije od navedenog materijala.

Ispitivač će zabludu ocjenjivati u odnosu na prijavljeni popis proizvoda i/ili usluga. Ne postoji mogućnost zablude kod znaka APPLE u odnosu na kompjutere, ali u odnosu na potrošače nekog drugog voća, zabluda će postojati u odnosu na vrstu proizvoda.

Zavod će dopustiti registraciju znakova koja se odnosi na širi popis proizvoda i/ili usluga ako ne postoji realna mogućnost zablude. Tako će npr. Zavod registrirati figurativni znak 'kava' i za proizvode iz razreda 30 kao što su sol, ocat, riža, jer ne postoji realna mogućnost zablude potrošača.

Kod znakova koji se sastoje od oznake zemljopisnog podrijetla, same za sebe ili u kombinaciji s nekim opisnim pojmom, ispitivač će utvrditi da li postoji realna mogućnost da će potrošač odluku o kupnji temeljiti na vezi između zemljopisnog podrijetla kao bitne karakteristike i proizvoda/usluge za koje se traži zaštita. Ukoliko se radi o proizvodima koji nisu s tog zemljopisnog područja, smatrat će se da postoji zabluda te će znak biti odbijen.

Također, znakovi koji su samo sugestivni u odnosu na određene proizvode i/ili usluge te ne postoji realna mogućnost zablude, bit će registrirani. Tako znak 'Metal Jacket' (registriran pri EUIPO-u) neće dovoditi u zabludu u odnosu na jakne od tekstila.

Ispiši stranicu