4.2.7 Članak 6.ter. Pariške konvencije (čl. 5. st. 1. t. 8. Zakona)

Neće se registrirati znakovi koji nemaju odobrenje nadležnih tijela i koji moraju biti odbijeni prema članku 6.ter. Pariške konvencije. Sukladno navedenome članku Zavod će odbiti registraciju znaka koji sadrži grbove, zastave ili druge državne ambleme, službene znakove i oznake kontrole ili garancija kao i sve njihove imitacije u heraldičkom smislu.

Ovakve znakove Zavod će odbiti neovisno o proizvodima i/ili uslugama za koje se traži zaštita.

Pri ispitivanju ovog apsolutnog razloga, ispitivač će uzeti u obzir da su zastave zaštićene same po sebi, dok će za ostale simbole koji podliježu zaštiti prema članku 6.ter. konzultirati bazu podataka zaštićenih simbola pri WIPO-u. Ispitivanje će se izvršiti u smislu heraldičkog opisa odnosno Zavod će odbiti samo one znakove koji su gotovo identični zaštićenom znaku.

Ispiši stranicu