5.7.4 Postupak povodom zahtjeva za dokazivanjem uporabe

Kad se podnositelj prijave očituje na prigovor i zatraži od nositelja ranijeg žiga koji je podnio prigovor dokaze korištenja ranijeg žiga tijekom razdoblja od pet godina koje prethodi datumu objave prijave ili opravdane razloge neupotrebe, Zavod će o tome obavijestiti podnositelja prigovora te ga pozvati da u roku od 60 dana od dana primitka poziva dostavi Zavodu dokaze o uporabi ranijeg žiga u dva istovjetna primjerka. Nakon dostave navedenih dokaza Zavod šalje primjerak dokaza o uporabi nositelju žiga te ga poziva da se u roku od 30 dana od dana primitka poziva očituje na dokaze o uporabi. Ako nositelj ranijeg žiga ne uspije dokazati korištenje žiga tijekom razdoblja od pet godina koje prethodi datumu objave prijave ili pak ne dokaže opravdane razloge neupotrebe pod uvjetom da je raniji žig na datum objave prijave za registraciju žiga bio registriran najmanje pet godina, prigovor će biti odbijen. Ako je raniji žig rabljen u odnosu na dio proizvoda ili usluga, smatrat će se da je registriran samo za taj dio proizvoda ili usluga i samo u odnosu na taj dio proizvoda ili usluga procjenjivat će se sličnost sa proizvodima ili uslugama kasnijeg znaka čijoj registraciji je prigovoreno.

Ako ispitivač utvrdi da je prigovor neutemeljen, prigovor će biti odbijen. Ako utvrdi da je utemeljen, prigovor će biti usvojen, u cijelosti ili djelomično odnosno registracija žiga će biti odbijena u cijelosti ili djelomično.

Ispiši stranicu