5.7.2 Osnovni i dodatni uvjeti pri podnošenju prigovora

Osnovni podaci koje mora sadržavati podneseni prigovor su (čl. 13. Pravilnika):

 1. broj prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi prigovor;
 2. ime i adresu podnositelja prijave u odnosu na koju se podnosi prigovor;
 3. ime i adresu podnositelja prigovora;
 4. ime i adresu zastupnika, ako podnositelj prigovora ima zastupnika,
 5. popis proizvoda ili usluga u odnosu na koje se podnosi prigovor;
 6. zakonski temelj za prigovor;
 7. dokaze o zakonskom temelju za prigovor;
 8. razloge zbog kojih se podnosi prigovor;
 9. ako se prigovor temelji na članku 6. stavku 1., stavku 3. i stavku 4. točki 4. Zakona, a ime i adresa podnositelja prigovora nisu istovjetni s imenom i adresom nositelja ranijega žiga ili drugoga ranijega prava industrijskoga vlasništva koji je kao nositelj upisan u odgovarajući registar, dokaz o pravnoj svezi između podnositelja prigovora i nositelja upisanog u registar;
 10. potpis ili pečat podnositelja prigovora ili potpis ili pečat njegova zastupnika;
 11. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova. Prigovor mora biti podnesen Zavodu u dva istovjetna primjerka.

Dodatni uvjeti pri podnošenju prigovora (čl. 13. st. 1. t. 6. i 7. Pravilnika, čl. 14. Pravilnika):

 • Prigovor se mora podnijeti zasebno za svaku prijavu za registraciju žiga protiv koje se prigovor podnosi.
 • Kada se prigovor temelji na dobro poznatom žigu (well-known), podnositelj prigovora mora dokazati da je žig dobro poznat na području Republike Hrvatske.
 • Kad se prigovor temelji na ranijem žigu s reputacijom, podnositelj prigovora mora dokazati da je žig stekao ugled u Republici Hrvatskoj prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi prigovor ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, do datuma prava prvenstva zatraženog u prijavi.
 • Ako se temelji na pravu tvrtke podnositelj prigovora mora dokazati da je tvrtka upisana u sudski registar prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi prigovor ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma prava prvenstva zatraženog u prijavi.
 • Ako podnositelj prijave za registraciju žiga to zatraži, podnositelj prigovora mora dokazati da je tijekom razdoblja od pet godina, koje prethodi datumu objave prijave, proizvodio proizvode ili pružao usluge u odnosu na koje se podnosi prigovor.
Ispiši stranicu