5.7.1 Općenito

Podnositelj prigovor može podnijeti u roku od 3 mjeseca od datuma objave prijave za registraciju žiga. Prigovor se mora temeljiti na gore navedenim relativnim razlozima za odbijanje.

U odnosu na zakonske temelje za prigovor iz točaka 5.2.1, 5.2.2. i 5.2.3 pravo na podnošenje prigovora ima nositelj ranijeg žiga i stjecatelj licencije. U odnosu na ostala ranija prava (pravo na osobno ime, osobnu sliku, autorsko pravo i prava industrijskog vlasništva) pravo na podnošenje prigovora ima nositelj navedenog prava. Ako se radi o prigovoru iz točke 5.4. pravo na podnošenje prigovora ima osoba koja je imala tvrtku u smislu navedenih uvjeta. Kod ranijeg žiga kojem je istekla zaštita (ako se radi o periodu manjem od dvije godine) pravo prigovora ima nositelj ranijega žiga.

Ako je na datum objave prijave protiv ranijeg žiga u tijeku postupak opoziva ili proglašenja žiga ništavim, Zavod će zastati u postupku prigovora do pravomoćnosti rješenja iz navedenih postupaka.

Rok od tri mjeseca ne može se produžavati. Zavod neće uzeti u obzir dopune prigovora dostavljene van tog roka.

Ispiši stranicu