5.7.5 Zastoj postupka povodom prigovora radi pokušaja sklapanja nagodbe

Tijekom postupka ispitivanja prigovora podnositelj prijave i podnositelj prigovora mogu zajedničkim zahtjevom potpisanim od obje strane zatražiti da Zavod zastane sa postupkom ispitivanja prigovora u svrhu pokušaja sklapanja nagodbe. Postupak se nastavlja temeljem zahtjeva bilo koje od stranaka u postupku, a najkasnije u roku od 24 mjeseca od podnošenja prvog takvog zahtjeva za zastoj postupka ako do isteka tog roka postupak ne bude okončan.

Ispiši stranicu