5.7.3 Postupak ispitivanja prigovora (čl. 28. i 29. Zakona)

Nakon što je podnesen prigovor, ispitivač će u prvoj fazi ispitati da li zadovoljava formalnim uvjetima: da li je prigovor podnijela osoba koja ima pravo podnošenja, da li je prigovor podnesen u propisanome roku i da li je u skladu s gore navedenim uvjetima iz Pravilnika. Ako ispitivač utvrdi da nije udovoljeno nekom od navedenih uvjeta, Zavod će odbaciti prigovor.

U slučaju da je udovoljeno uvjetima, Zavod će izvijestiti podnositelja prijave o podnesenom prigovoru i dostaviti mu primjerak prigovora. Zavod poziva podnositelja da se o prigovoru očituje u roku od 60 dana od dana primitka obavijesti. Ovaj rok se ne može produžiti te Zavod neće uvažiti dopune očitovanja podnesene izvan roka.

Ako se podnositelj prijave ne očituje na prigovor, Zavod će odbiti zatraženu registraciju u granicama zahtjeva navedenih u prigovoru. Ako podnositelj dostavi očitovanje, Zavod će ispitati opravdanost razloga navedenih u prigovoru.

Ispiši stranicu