Priručnik za ispitivanje žigova

Priručnik za ispitivanje žigova

Napomena: Priručnik je primjenjiv na postupke koji nisu dovršeni do stupanja na snagu novog Zakona o žigu (NN br. 14/19)